Gölge Öğretmenlik Eğitimi

EĞİTİM : UZAKTAN EĞİTİM – UYGULAMA

SÜRE : 106 DERS SAATİ (90 SAAT VİDEO VE DOKÜMAN- 16 SAAT UYGULAMA)

BELGE : RICCON ACADEMY

SINAV : ONLINE

Gölge Öğretmen/Kolaylaştırıcı Kişi Eğitim Programı; Tam Zamanlı Kaynaştırma/Bütünleştirme Yoluyla Eğitimini Sürdüren Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Öğrencilerin Okul Ortamında Akademik, Sosyal ve Özbakım Becerilerini Desteklemek Amacıyla Kolaylaştırıcı Kişilerin Yetiştirilmesi ve Bu Amaçla Bilinmesi ve Uygulanması Gereken Temel Bilgi ve Becerilerin Kazandırılması Konularını İçermektedir.

Gölge Öğretmen/Kolaylaştırıcı Kişi; Çocuğun Gelişim ve Eğitim Hedefleri Doğrultusunda İlerlemesine Okul Ortamında Destek Olan Bireysel Destek Uzmanlığı ve Eğitim Yardımcılığıdır.

Gölge Öğretmen/Kolaylaştırıcı Kişi; Çocuğun Özel Gereksinimlerini ve Bireysel Özelliklerini Göz Önünde Bulundurarak Okul Hayatında Çocuğa Eşlik eder. Eğitim Ortamında Aile, Okul ve Çocuk Üçgeninde Aracı Kişi Olur.

Gölge Öğretmen/Kolaylaştırıcı Kişi; Alacağı Bu Eğitimle Çocuğun Tanısı ve Öğrenme Güçlükleri Hakkında Bilgi Sahibi Olacak ve Bu Bilgileri Eğitim Ortamında Uygun Şekilde Kullanabilecektir.

ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİNE DAYANAK TEŞKİL EDEN ULUSLARARASI VE ULUSAL MEVZUAT

 • Uluslar Arası Hukuk/Mevzuat
 • Ulusal Hukuk/Mevzuat
 • Anayasa
 • Kanun
 • Yönetmelikler
 • Genelgeler

ÖZEL EĞİTİM GEREKSİNİMLİ BİREYLERİN EĞİTSEL DEĞERLENDİRME VE TANILAMA SÜRECİ

 • ÇÖZGER (Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu)
 • Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu
 • Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı (BEP)
 • Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı (BEP) Hazırlanma Süreci ve İlkeleri

KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞTİRME UYGULAMASI

 • Kaynaştırma/Bütünleştirme Uygulamalarında Görev Ve Sorumluluklar
 • Okul Yönetimi/İdari İşleyiş
 • Kaynaştırma/Bütünleştirme Uygulamasında Paydaşların Rolü
 • Kaynaştırma/Bütünleştirmeyi Başarıya Ulaştıran Etmenler
 • Kaynaştırmanın/Bütünleştirmenin Olumlu Etkileri
 • Kaynaştırma/Bütünleştirme Yoluyla Eğitim Uygulamalarına Yönelik Hazırlık Çalışmaları
 • Kaynaştırma/Bütünleştirme Sürecine Geçişin Temel İlkeleri
 • Kaynaştırma/Bütünleştirme Eğitiminde Dikkat Edilecek Hususlar
 • Kaynaştırmanın Başarıyla Uygulanabilmesi İçin Normal Öğrencilerle Gerçekleştirilebilecek Etkinlikler
 • Kaynaştırmanın Başarıyla Uygulanması İçin Kaynaştırma Öğrencisiyle Gerçekleştirilebilecek Etkinlikler
 • Kaynaştırma Öğrencilerinin Aileleri

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU

 • Otizm Spektrum Bozukluğu
 • Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) Olan Bireylerin Özellikleri
 • Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) Olan Bireylerde Görülen Problemli Davranışlar
 • Problem Davranışların İşlevleri
 • Otizm Spektrum Bozukluğu(OSB) Olan Bireylerin Davranış Yönetimlerinde Kullanılan Strateji Ve Yöntemler
 • Eğitimsel Diğer Öneriler

GÖLGE ÖĞRETMEN/KOLAYAŞTIRICI KİŞİ             

 • Gölge Öğretmen/Kolaylaştırıcı Kişi
 • Gölge Öğretmenin/Kolaylaştırıcı Kişinin Avantajları
 • Gölge Öğretmen/Kolaylaştırıcı Kişiye Verilecek Eğitimin Niteliği
 • Gölge Öğretmen/Kolaylaştırıcı Kişinin Özel Gereksinimli Çocuk İçin Sağladığı Faydalar
 • Gölge Öğretmen/Kolaylaştırıcı Kişinin Sınıftaki Temel Sorumlulukları
 • Gölge Öğretmen/Kolaylaştırıcı Kişinin Kaynaştırma Uygulaması İçerisindeki Görev Ve Sorumlulukları
 • Davranış Yönetimi/Rehberlik /Öğretimsel Hedeflere Yönelme/Gelişme Ve Öğrenmeye İlişkin Veri Toplama/Ebeveynler, Okul İdaresi Ve Diğer Paydaşlara Düzenli Bilgi Paylaşımı

KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞTİRME EĞİTİMİNDE VAKA ANALİZLERİ

 • Okullarda Uygulanan Kaynaştırma/Bütünleştirme Uygulama Örnekleri

ÖZL. EGT. UZM. K.SERDAR ATEŞ 

Sizi Arayalım

 • Eğitimle ilgili merak ettiğiniz detaylar için formu doldurun, sizi arayalım.
 

Güvenlik Doğrulaması


hosteslik kursu

WhatsApp WhatsApp Hattı