Yunus Emre Ayna

E-Posta Adresi :yunusemreayna@gmail.com – yunusemre.ayna@dicle.edu.tr

Doktora :İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİEĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK (DR)2007 – 6/Haziran/2014
Tez adı: Denetimli serbestlik uygulaması kapsamında eğitim tedbir kararı alınan lise öğrencilerinin kişilerarası ilişki tarzı ve psikolojik belirtileri (2014) Tez Danışmanı: Doç. Dr. TAŞKIN YILDIRIM
Yüksek Lisans:DİCLE ÜNİVERSİTESİEDEBİYAT FAKÜLTESİ/PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ/PSİKOLOJİ ANABİLİM DALI2003 – 5/Mayıs/2005
Tez adı: Suç işlemiş çocuklarda aile değerlendirme ve psikopatolojik bulgular (2005) Tez Danışmanı: Prof. Dr. REMZİ OTO
Lisans:HACETTEPE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ/EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI1992 -8/Ekim/1996
GÖREVLER:
YARDIMCI DOÇENT: DİCLE ÜNİVERSİTESİ/EDEBİYAT FAKÜLTESİ/PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ/KLİNİK PSİKOLOJİ ANABİLİM DALI)2015 – …
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ: DİCLE ÜNİVERSİTESİ/EDEBİYAT FAKÜLTESİ/PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ/PSİKOLOJİ ANABİLİM DALI)2000 – 2015

Dicle Üniversitesi Psikolojik ve Sosyal Danışma Araştırma ve Uygulama Merkezinde Görevlendirme. (2001 – 2007)

Dicle Üniversitesi Fen – Edebiyat Fakültesi Öğrenci Psikolojik Danışma Merkezinde Görevlendirme. (2005 – 2007)

İdari Görevler
Anabilim Dalı Başkanı: DİCLE ÜNİVERSİTESİ/EDEBİYAT FAKÜLTESİ/PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ/GELİŞİM PSİKOLOJİ ANABİLİM DALIBAŞKANLIĞI 2018
Fakülte Kurulu Üyeliği: DİCLE ÜNİVERSİTESİ/EDEBİYAT FAKÜLTESİFAKÜLTE KURULU Dr. Öğr. Üyesi Temsilcisi 2018

YÖNETİLEN TEZLER
Doktora2018
1.KÜT DİDEM, (2018). GENÇ YETİŞKİN KADIN BİREYLERİN BAĞLANMA STİLLERİ İLE CİNSEL YAŞAM KALİTESİ DÜZEYLERİ, CİNSEL ÖZ GÜVEN VE PSİKOLOJİK BELİRTİLERİNİN İNCELENMESİ, Maltepe Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Psikoloji Anabilim Dalı
Yüksek Lisans
2019
1. ÖCAL RECEP, (2019). “Korunma ihtiyacı olan çocuklarda gelecek kaygısının incelenmesi: Adana ili örneği”, Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi
2.KARA DOĞAN, (2019). “Duygusal Yeme Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanmasi Ve Geçerlik Güvenirlik Çalişmasi” Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi
2018
1. BARLIK HÜSEYİN, (2018). “Okulöncesi Öğretmenlerinin Çocuk İhmal Ve İstismarı Hakkında Görüş Ve Farkındalık Düzeylerinin Araştırılması” (Adana İl Örneği), Çağ Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Psikoloji Anabilim Dalı
2. ULU YASİN, (2018). “Okul Öncesi 3-6 Yaş Grubu Çocuklarının Davranış Problemleri Ve Anne-Baba Tutumlarının İncelenmesi”, Çağ Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Psikoloji Anabilim Dalı
3. EROL HÜSEYİN, (2018). “Üniversite Okuyan Gençlerin Dünyaya İlişkin Varsayımlarının Kaygı Ve Umutsuzluk Düzeyleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi” (Yüzüncü Yıl Üniversitesi Uygulaması), Çağ Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Psikoloji Anabilim Dalı
4. BÜLGÜR NURGÜL, (2018). “MontessoriEğitiminin 5-6 Yaş Grubu Çocukların Yalnızlık Ve Sosyal Memnuniyetsizlik Düzeyleri Üzerindeki Etkisi” (Adana İli Örneği), Çağ Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Psikoloji Anabilim Dalı
5. UĞUR CEM, (2018). “Beden Eğitimi Dersi Alan Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencilerinin Duygu Düzenleme Güçlükleri İle Sosyo-Demografik Özellikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”Antakya Örneği, Çağ Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Psikoloji Anabilim Dalı
6. ERCAN NURCAN, (2018). “4-6 Yaş Grubunda Çocuğu Olan Ebeveynlerin İstismar Farkındalıkları” (Diyarbakır Örneği), Çağ Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Psikoloji Anabilim Dalı
7.ŞEKEROĞLU ZEYNEP OYA, (2018). “Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere Bakım Veren Kişilerin Bakım Yükü İle Yaşam Kalitesinin İncelenmesi”, Çağ Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Psikoloji Anabilim Dalı
8. SEVİNGİL FATMA NUR, (2018). “7-12 Yaş Çocuklarının Bağlanma Stilleri İle Okul Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”Tarsus İlçesi Uygulaması, Çağ Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Psikoloji Anabilim Dalı
9. MAHMUT KURTTEKİN, (2018). “2-4 Yaş Grubunda Çocukları Olan Ailelerin Aile Hayatı Ve Çocuk Yetiştirme Tutumları” (Diyarbakır Örneği), Çağ Üniversitesi- Sosyal Bilimler Enstitüsü- Psikoloji Anabilim Dalı
10. HAMDULLAH ÇAYIR, (2018). “Hekimlerin Psikolojik Dayanıklılık ve Tükenmişlik Düzeylerinin Farklılaşmasında Bazı Demografik Değişkenlerin Aracılık Rolü Üzerine Bir Araştırma” İzmir İli Tire İlçesi Örneği, Çağ Üniversitesi- Sosyal Bilimler Enstitüsü- Psikoloji Anabilim Dalı
2017
11. ÖZGÜL OYLUM, (2017). Lise öğrencilerinde öz denetim ve anne-baba tutumu arasındaki ilişkinin bazı sosyo-demografik değişkenler açısından incelenmesi (Elazığ ili örneği), Çağ Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Psikoloji Anabilim Dalı
12.AKYILDIZ NURİ, (2017). Lise öğrencilerinin metaforik okul algılarının incelenmesi: Diyarbakır ili örneği, Çağ Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Psikoloji Anabilim Dalı
13. KAYHAN HÜSEYİN, (2017). Ergenlikte saldırganlık ve duygu düzenleme güçlükleri arasındaki ilişkinin incelenmesi, Maltepe Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Psikoloji Anabilim Dalı

PROJELERDE YAPTIĞI GÖREVLER:
1. D.Bakır Gazi ve Yenikapı Caddelerinin Islahı ve Rehabilitesi, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Danışman:Bağlı Mazhar,Eğitmen:AYNA YUNUS EMRE, , 15/01/2006 – 30/06/2006 (ULUSAL)
2. Namus ve Töre adına işlenen cinayetleri faillerinin sosyal psikolojik ve antropolojikboyutu ile ilgili araştırma projesi, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı:AYNA YUNUS EMRE,Yürütücü: Bağlı Mazhar,Araştırmacı:Binici Abdulkadir, , 15/09/2007 – 31/12/2009 (ULUSAL)
3. Sağlıkta Dönüşüm Projesi D.Bakır Ayağı, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Yürütücü: Bağlı Mazhar,Araştırmacı:AYNA YUNUS EMRE,Araştırmacı:Erdoğdu Mustafa Yüksel, , 15/09/2005 – 31/12/2005 (ULUSAL)
4. Batman ve D.Bakır İntiharları Sosyolojik, Psikolojik ve Psikiyatrik Değerlendirilmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü: Bağlı Mazhar,Yürütücü:Oto Remzi,Araştırmacı:AYNA YUNUS EMRE, , 15/09/2000 – 31/12/2001 (ULUSAL)
5. GAP Bölgesi’nde Sosyal Hizmetler Stratejisi Ve Uygulama Programının Hazırlanması, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Yürütücü: Oto Remzi,Araştırmacı:AYNA YUNUS EMRE,Araştırmacı:BinbayÇİĞDEM,Yürütücü:Bağlı Mazhar, 15/09/2010 – 15/05/2011 (ULUSAL)
6. Diyarbakır Milli Eğitim Müdürlüğü Değerler Eğitimi Projesi, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Eğitmen:AYNA YUNUS EMRE, , 16/10/2016 – 18/05/2017 (ULUSAL)
7. TRAVMAODAKLIPSİKO-SOSYAL DESTEKPROJESİ, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü:AYNA YUNUS EMRE, , 03/10/2016 – 30/06/2017 (ULUSAL)
8. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı “Rehberlik Öğretmenleri Çocuk Testleri Eğitimi Projesi” Tokat/Erbaa 2013
9. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı “Rehberlik Öğretmenleri Çocuk Testleri Eğitimi Projesi” Çorum 2014
10. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı “Rehberlik Öğretmenleri Çocuk Testleri Eğitimi Projesi” Ardahan 2014
11. Marmara Kalkınma Ajansı “Rehberlik Öğretmenleri Çocuk Testleri Eğitimi Projesi” Balıkesir 2014
12. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı “Rehberlik Öğretmenleri Bilişsel Davranışçı Terapide Duygu Yönetimi Eğitimi Projesi’ Van/Erciş 2014
13. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı “Rehberlik Öğretmenleri Çocuk Testleri Eğitimi Projesi” Van/Özalp 2014
14. Trakya Kalkınma Ajansı “Rehberlik Öğretmenleri Çocuk Testleri Eğitimi Projesi” Tekirdağ 2014
15. Karacadağ Kalkınma Ajansı “Aile Danışmanlığında Yöntem ve Teknikler” Diyarbakır Adliyesi, Denetimli Serbestlik Birimi. Diyarbakır 2015
16. Karacadağ Kalkınma Ajansı “Yeni Güneydoğu Spor Klubü Antrenör ve Beden Eğitimi Öğretmenlerine Madde Bağımlılığı Eğitici Eğitimi Projesi” Diyarbakır 2015
17. Serhat Kalkınma Ajansı “İl Özel İdaresi Personel Eğitimi Projesi”nde Eğitmenlik Iğdır 2015
18. Serhat Kalkınma Ajansı “Rehberlik Öğretmenleri Çocuk Testleri Eğitimi Projesi”nde Eğitmenlik Iğdır 2015
19. Serhat Kalkınma Ajansı “Rehberlik Öğretmenleri WISC-R Testi Eğitimi Projesi”nde Eğitmenlik Iğdır 2015
20. Ahiler Kalkınma Ajansı “Rehberlik Öğretmenleri Çocuk Testleri Eğitimi Projesi”nde Eğitmenlik Niğde 2015
21. Ahiler Kalkınma Ajansı “Rehberlik Öğretmenleri Çocuk Testleri Eğitimi Projesi”nde Eğitmenlik Nevşehir 2015
22. Karacadağ Kalkınma Ajansı “Sur Rehberlik Araştırma Merkezi Yas ve Travama sonrası müdahale Teknikleri Projesi”nde Eğitmenlik Diyarbakır 2015
23. Trakya Kalkınma Ajansı “Rehberlik Öğretmenleri ve Anasınıfı Öğretmenleri Çocuk Testleri Eğitimi Projesi”nde Eğitmenlik Tekirdağ 2016
24. TOÇEV “Cezaevi Psikolog ve İnfaz Koruma Memurları Eğitimi” İstanbul 2016
25. Trakya Kalkınma Ajansı “Rehberlik Öğretmenleri Çocuk ve Ergen Klinik Görüşme Teknikleri Eğitimi Projesi”nde Eğitmenlik Tekirdağ 2017
26. Serhat Kalkınma Ajansı “Rehberlik Öğretmenleri EMDR tekniği ile travmaya müdahale Eğitimi Projesi”nde Eğitmenlik Iğdır 2018
27. Serhat Kalkınma Ajansı “Aile Çalışma ve Sosyal İl Müdürlüğü Mahremiyet ve Bağımlılık Eğitimi Projesi”nde Eğitmenlik Ağrı 2018
28. İpekyolu Kalkınma Ajansı “Rehberlik Öğretmenleri Çocuk ve Ergen Klinik Görüşme Teknikleri EğitimiProjesi”nde Eğitmenlik Kilis 2019
29. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı “Rehberlik Öğretmenleri Projektif Testler (CAT-TAT, LouisaDüssHikaye tamamlama Testi, Goodenoug-Harris Bir İnsan Çiz Testi) Eğitimi Projesi”nde Eğitmenlik Antalya/ Serik ve Aksu 2019
30. Serhat Kalkınma Ajansı “Rehberlik Öğretmenleri Projektif Testler (CAT-TAT, Bir İnsan Çiz Testi, Bir Aile Çiz Testi, Bir Hayvan Çiz Testi, Catell 2A-3A Testi, Metropolitan Okula Hazırlık Testi, Benton Bellek Testi, Burdon Dikkat Testi ) Eğitimi Projesi’nde Eğitmenlik Iğdır 2019
31. Dicle Kalkınma Ajansı “Aile Çalışma ve Sosyal İl Müdürlüğü Travma ve Yas ve Krize Müdahale Proje”sinde Eğitmenlik Şırnak 2019

OKUTULAN DERSLER ÖĞRENİM DİLİ DERS SAATİ
2019-2020
Lisans
Psikolojiye Giriş – I Türkçe 3
Yüksek Lisans
Araştırma Teknikleri-I Türkçe 3
Psikolojik Testler ve Ölçme Değerlendirme Türkçe 3
2018-2019
Lisans
Davranış Bilimleri Türkçe 1
Öğrenme Psikolojisi Türkçe 3
Sosyal Psikoloji – II Türkçe 4
Psikolojiye Giriş – I Türkçe 15
Yüksek Lisans
Araştırma Teknikleri-I Türkçe 3
Aile Ve Çift Terapileri Türkçe 3
Seminer Türkçe 3
2017-2018
Lisans
Özel Eğitim Türkçe 3
Sosyal Psikoloji – II Türkçe 6
Psikolojiye Giriş – II Türkçe 8
Psikoloji Tarihi Türkçe 3
Sosyal Psikoloji – I Türkçe 15
Duygular Psikolojisi Türkçe 3
Psikolojiye Giriş – I Türkçe 3
Öğrenme Psikolojisi Türkçe 3
Psikoterapi Teknikleri – II Türkçe 3
Yüksek Lisans
Psikolojide Bilimsel Yöntem ve Teknikler Türkçe 3
Psikoterapi Teknikleri – II Türkçe 3
2016-2017
Lisans
Psikolojiye Giriş – II Türkçe 3
Psikolojiye Giriş – I Türkçe 3
Stres Yönetimi Türkçe 3
Özel Eğitim Türkçe 3
Davranış Bilimleri Türkçe 3
Kişilik Kuramları Türkçe 3
Psikoterapi Teknikleri – I Türkçe 3
Psikolojik testler ve Ölçme Değerlendirme Türkçe 3
Sosyal Psikoloji – I Türkçe 15
Psikoloji Tarihi Türkçe 3
Sosyal Psikoloji – II Türkçe 12
Mesleki Etik Türkçe 3
Yüksek Lisans
Psikoterapi Teknikleri – I Türkçe 3
Yetişkin Psikopatolojisi Türkçe 3
Psikolojik Testler Ve Ölçme Değerlendirme Türkçe 3
Sosyal ve Duyusal Gelişim Türkçe 3

ESERLER
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1. AYNA YUNUS EMRE, TOLAN ÖZLEM (2019). “Düşünce Biçimi ve Üstbilişsel Model Açısından Depresyonun İncelenmesi Üzerine Bir Değerlendirme” Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (Makale Kabul Yazısı).
2. AYNA YUNUS EMRE, TOLAN ÖZLEM (2018). Denetimli Serbestlik Hizmetlerinin Okul Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Birimlerindeki Durumu (Diyarbakır Örneği). Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(21), 60-74. (Yayın No: 4714056)
3. AYNA YUNUS EMRE, AYNA Hülya (2017). Çocuk Merkezli Oyun Terapisi İle Deneyimsel Oyun Terapisinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(19), 212-220. (Yayın No: 4152109)
4.Çelik Mehmet, AYNA YUNUS EMRE (2014). Application of PerceivedFamilySupportScaletoIndividualswith Special Needs. Procedia-SocialandBehavioralSciences(113), 181-190. (Yayın No: 4200747)
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
1. AYNA YUNUS EMRE, Yazar Rojin (2019). “Fonksiyonel Olmayan Tutumların Kendini Gerçekleştirme Üzerine Etkisi”. Uluslararası V. TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
2. AYNA YUNUS EMRE, Yazar Rojin (2019). “Özel Gereksinimli Çocuğa Sahip Olan Ebeveynlerin Umutsuzluk Düzeylerinin Evlilik Doyumları Ve Sahip Oldukları Sosyal Destek Faktörleri Açısından İncelenmesi (Diyarbakır Örneği)”. Iıı. Uluslararası Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Bilimler Sempozyumu (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
3. Şenel Ahmet Fatih, TOLAN ÖZLEM, AYNA YUNUS EMRE (2019). Üniversite Öğrencilerinde Algılanan Sosyal Destek ve Dindarlık Düzeyinin Psikolojik Semptomlar ve Psikolojik Dayanıklılığı Yordayıcı Rolü. Uluslararası Sosyal,Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5448262)
4. AYNA YUNUS EMRE (2017). Psikolojik Tanı Ölçütü olarak Çocuk Algı ve Dikkat Testleri. Yakın Doğu Üniversitesi Psikoloji Bölümü Etkinliği (/Davetli Konuşmacı)(Yayın No:4153642)
5. AYNA YUNUS EMRE,Üstekidağ Hülya (2014). “Kültür, İnanç ve Din Bağlamında Cinsel Terapi. Uluslararası Cinsel Terapi Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4202688)
6. AYNA YUNUS EMRE,Üstekidağ Hülya (2014). Eşcinsel Bireylerde ve Çiftlerde Cinsel İşlev Bozuklukları ve Cinsel Terapi. Uluslararası Cinsel Terapi Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4202689)
7. Üstekidağ Hülya,AYNA YUNUS EMRE (2013). “Okullarda Şiddeti Önleme Eğitim Programı: Barış Gönüllüleri. IASSR Sosyal Bilimler Avrupa Konferansı (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4202685)
8. AYNA YUNUS EMRE,Üstekidağ Hülya (2013). Denetimli Serbestlik Hizmetlerinin Okul Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimlerindeki Durumu ( Diyarbakır Örneği ). IASSR Sosyal Bilimler Avrupa Konferansı (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4202681)

C. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.Özen Şakir,OTO REMZİ,Tıraşçı Yaşar,AYNA YUNUS EMRE (2002). Çocuklarda Suç Davranışları, Farik ve Mümeyyizlik ve Sosyo Demografik Özellikler. 3P Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi, 10(2), 155-164. (Kontrol No: 4200848)

D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

1.AYNA YUNUS EMRE (2019). Cinsel Tedavinin Şifreleri. 4. Ulusal Cinsel Sağlık Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5448220)
2.AYNA YUNUS EMRE (2018). ”Kadına Yönelik Şiddetin Psikolojik Yapılanması ve Öfke Kontrolü”. 6284 Sayılı Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair KanununKapsamında Kurumların Rolü Ve İl Düzeyinde Daha Etkin Uygulanması Çalıştayı (/Davetli Konuşmacı)(Yayın No:4714907)
3.AYNA YUNUS EMRE (2017). SOSYAL AĞLARLA ÖRDÜK HER BİRYANI SİL BAŞTAN. 21. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi (/Davetli Konuşmacı)(Yayın No:4152155)
4.AYNA YUNUS EMRE (2017). Karşı Cinsi Anlama Klavuzu:Gottman Müdahale Teknikleri Workshop çalışması. 21. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi (Tam Metin Bildiri/Davetli Konuşmacı)(Yayın No:4202693)
5.AYNA YUNUS EMRE (2016). Çocuklarda Cinsel Eğitim Workshop. Türk Psikoloji Öğrencileri Çalışma Grubu (TPÖÇG) Yaz Çalıştayı (Özet Bildiri/Davetli Konuşmacı)(Yayın No:4202692)
6.AYNA YUNUS EMRE,BİNBAY ÇİĞDEM (2009). 80 Döneminde Türkiye’de Hukukla İhtilafa Düşmüş Kadınların Bilinç Dönüşümü. Karaburun Bilim Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4202678)
7.AYNA YUNUS EMRE,TOLAN ÖZLEM (2008). Suç İşlemiş Çocuklarda Aile Değerlendirme ve Psikopatolojik Bulgular.. 15. Ulusal Psikoloji Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4202673)
8.TOLAN ÖZLEM,AYNA YUNUS EMRE (2008). Migren tanısı alan ve almayan bir grup yetişkinin bazı psikolojik belirtiler açısından karşılaştırılması.. 15. Ulusal Psikoloji Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4202676)
9.AYNA YUNUS EMRE,Ekinci Ömer,Kövenç Esen (2004). Şiddet Mağduru Bireylerde Psikolojik Farkındalık. Travma Günleri Kongresi (Tam Metin Bildiri/Poster)(Yayın No:4202081)
10.Özen Şakir,OTO REMZİ,Tıraşçı Yaşar,AYNA YUNUS EMRE (2002). Suç İşlemiş Çocuklarda Farik ve Mümeyyizlik. XI. Psikiyatri Günleri Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4202072)
11.Özen Şakir,OTO REMZİ,Tıraşçı Yaşar,AYNA YUNUS EMRE (2002). Suçlu Çocuklarda Farik ve Mümeyyizlik. II. Ulusal Çocuk Yargı Öncesi ve Yargılama Süreci Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4202061)
E. Paneller :
1. “Cezaevindeki Çocuklara Hukuksal ve Psikolojik Destek” Projesi Değerlendirme Toplantısında Panelist. Ankara. Ocak 2005
2. “ Danimarka’daki Türkler ve Türkiye’nin AB ye giriş sürecinde Türkiye – Danimarka – AB ilişkileri açısından Değerlendirilmesi” konulu panelde panelist. Kopenhag/Danimarka. Kasım 2005
3. “İki Dillik ve Kişilik Gelişimine Etkileri” Bağlar Belediyesi Kültür ve Sanat Etkinlikleri. Diyarbakır. Nisan 2006
4. “Okullarda Şiddet ve Akran Zorbalığı” konulu Milli Eğitim Bakanlığı Mardin Nusaybin Lisesince Düzenlenen Panelde konuşmacı. Mayıs 2007
5. “Okullarda Şiddet ve Akran Zorbalığı” konulu Milli Eğitim Bakanlığı Mardin Ömerli İlçesinde Düzenlenen Panelde konuşmacı. Haziran 2008
6. “Okullarda Şiddet ve Akran Zorbalığı” konulu Milli Eğitim Bakanlığı Şırnak Cizre İlçesinde Düzenlenen Panelde konuşmacı Ocak 2013
7. “Çocuk İntiharları” konulu Dicle Ünv. Eğitim Fakültesince düzenlenen Panelde panelist Mart 2013
8. “Hareket ve Dans Terapisi” konulu Dicle Üniversitesi Psikoloji Bölümünce düzenlenen Panelde Moderatör ve panelist Kasım 2019

F.Seminerler:
1. “Sigara ve Alkol ve Madde Bağımlılığı ile Mücadele ve Psikolojik Boyutu” konulu seminerler: Bismil Lisesi. Haziran 2002 – D.Bakır Gaffar Okkan Lisesi. Nisan 2004 ve Mayıs 2006 – D.Bakır Anadolu Teknik ve Meslek Lisesi. Mayıs 2004 – D.Bakır Anadolu Lisesi Mayıs 2004
2. “ Sınav Kaygısı ve Baş Etme Yolları” konulu seminerler: Özel Amid Lisesi Mart 2003 ve Nisan 2006 – D.Bakır Anadolu Lisesi Mayıs 2005 – Özel Ortadoğu Koleji Mart 2006 – ve Çeşitli Özel Dershaneler.
3. D.Bakır Sur Belediyesi zabıtalarına yönelik “ Halkla İlişkiler ve İletişim” konulu 4 Aylık Eğitim seminerleri.
4. Milli Eğitim Bakanlığı Psikososyal Eğitimler çerçevesinde “Travma ve Travma Sonrası Stres Bozukluğu” konulu Öğretmenlere yönelik Rehberlik Semineri. D.Bakır Ali Emiri İlöğretim Okulu. Şubat 2006
5. Milli Eğitim Bakanlığı Hantepe Eğitim Şehitleri İlköğretim Okulu “Çocuk Psikolojisi ve Yaklaşımları” konulu öğretmenlere yönelik Rehberlik Semineri. Nisan 2006
6. Mercedes Benz tarafından düzenlenen Servis Minibüsü şöförlerine yönelik “Trafik Psikolojisi” seminer eğitimi 2008
7. Mardin madde Bağımlılığıyla Mücadele Derneğinin düzenlediği “Madde Bağımlılığının Kişilik gelişimine Etkileri” konulu seminer. Mayıs 2007 Derik/Mardin
8. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Otobüs Şoförlerine yönelik “Trafik Psikolojisi ve Halkla İlişkiler” konulu İki aylık eğitim seminerleri programında eğitmenlik 2010
9. Mersin Erdemli ilçesi Elvanlı İlköğretim okulunda öğrenci ve velilerine yönelik “Ergenlik ve Ergenlik sorunları” konulu seminer Kasım 2012
10. Diyarbakır Kayapınar ilçesi Hattat Hamit Aytaç ilköğretim okulunda velilere yönelik” Ergenlik dönemi ve sorunları” konulu seminer Mart 2013
11. Diyarbakır Adliyesi Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce denetimli serbestlik kararı almış bireylere yönelik “Motivasyon ve Uyum” konulu seminerler dizisi ( 2013 yılı boyunca)
12. Diyarbakır Adliyesi Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce denetimli serbestlik kararı almış bireylere yönelik “Motivasyon ve Uyum” konulu seminerler dizisi ( 2014 yılı boyunca )
13. Değerler Eğitim Projesinde Davetli Konuşmacı. 2016-17, Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü. (2017)
14. “Stres ve Başetme Yolları” konulu seminer “Mezopotamyanın Kayıp Halkı Domlar” Projesinde davetli konuşmacı. DOMDER. 26-27.10.2017 Diyarbakır.
Üye Olduğu Dernekler:
* Türkiye Psikologlar ve Psikoterapistler Derneği
* Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği (CİSED)
* Psikoloji Araştırmaları Enstitüsü Derneği (PAED)
* Psikolojik Gelişim ve Eğitim Destek Derneği (PEGDER)
*Bireysel ve Evlilik Terapileri Derneği (BETED)
* Aile Terapileri Ve Terapistleri Derneği (TERAPİDER)
* Adana Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı Kurucu Mütevelli Heyeti (ALAEV)
* Çevre Gönüllüleri Derneği (ÇEVGÖN)


hosteslik kursu

WhatsApp WhatsApp Hattı