Halil Sunar

2001 – 2003 Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ankara
Enformatik Enstitüsü Bilişim Sistemleri (Yüksek Lisans)
 Bilişim sistemleri (Software Engineering, Software Quality Management, Multimedia,
Computer Networking and Open Systems, Advanced Network Structures and Computer
Communication, Database Systems, Managment Information Systems, Online Project
Management, Image Processing Algorithms, Medical Image Technology) konularında
Yüksek Lisans eğitimi
1993 – 2000 Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ankara
Havacılık Mühendisliği (Lisans)
 Mesleki, bilgisayar, matematik ve fizik konuları ile iligili dersler
Aldığı Kurs,
Seminer ve
Eğitimler
• UVW2010, Unmanned Vehicle Workshop, 2010, @İstanbul, TR
• AUVSI, Unmanned Airvehicle Exhibition, 2009, @WA DC-USA
• Software & System Architecture: A Model driven Approach, 2008, @UCLA-USA
• Proje Yönetim Kursu(PY), 2008
• Primevara,2008
• KU, Fundemantal of Avionics,2007, @ORL-USA
• KU, Conceptual UAV Design,2006
Alacaatlı Mah. 4835. Cd
Can Ata Bilge Sitesi
E.Blok Daire:68
06810 Çayyolu, Çankaya/Ankara
Telefon :220 45 46
Cep-Tel :533 381 50 68
E-mail : halilsunar@yahoo.com
• AIAA, Introduction to SpaceFlight, 2005
• MatLab, FİGES ,ileri düzey Matematik Modelleme,2005
• Simulink, FİGES, İleri düzey simulasyon ve Modelleme,2005
• RealTime-WorkShop, FİGES, Gerçek zamanlı yazılım kodu üretme ve gömülü
yazılım teknikleri, 2005
• RAST 2005, Hava Harp Okulu-İST, Resent Advance in Space Technologies, 2005
Projeler
Projeler
 SDT A.Ş. bünyesinde GÖKTÜRK-1 Keşif Gözetleme Uydusu Yer Kontrol İstasyonu
Geliştirme Projesi kapsamında;
 Sistem, altsistem, modüller bazında gereksinim analizi ve görev tanımlama
işlemlerini yapmak,
 Ön tasarım ve kiritik tasarım çalışmalarını yapmak
 Yazılım tasarım, geliştirme, entegrasyon, test ve geçerli kılma faaliyetlerini planlama
ve gerçekleştirilmesini sağlama,
 Dağıtılmış mimari, uzaktan prosedür çağırma, web servis ve iş zekası tasarlama ve
geliştirme,
 Müşteri ile tasarım gözden geçirme faaliyetlerinde bulunma,
 Alt yüklenici ve tedarikçi yönetimi
 Alt sistem, sistem seviyesinde performansa dayalı gereksinimlerin doğrulanmasını
sağlama,
 Operasyonel prosedür ve lojistik destek aktivitelerinin planlanması ve tanımlanması
çalışmalarını gerçekleştirme,
 Ürün kabul ve teslim işlemlerini sağlama,
 Çok uluslu proje ve standartlara uyumluluk yönetimi
 TAI bünyesinde tasarım mühendisi/uzmanı/Lider sıfatıyla yaptığım işler ve bulunduğum
projeler,
 Özgün TİHA(ANKA), yer ve hava tarafı aviyonik entegrasyon çalışmaları ve
testleri(SEL/Gerçek Sistem üzerinde)
 Telemetri/Telecommand işleme ve benzetim yazılımı oluşturma ve test
senaryolarının script tabanlı bir halde kullanılmasına olanak sağlanması
 Yer kontrol istasyonu ve test istasyonu arasındaki veri alışverişini yöneten ve
kontrol eden yazılımın oluşturulması
 Özgün TİHA, hava aracı benzetim modeli ve uçuş algoritmalarının gerçeklendiği
Simülatörün tasarımı ve gerçekleştirilmesi.
 Aviyonik ekipmanları yer-hava tarafı iletişim mesajlarının oluşturulması ve
giriş/Çıkış bağlantılarının tanımlanması ve kontrolü.
 Seri ve Ethernet Arayüzleri üzerinden Aviyonik ekipmanlar ile iletişim kurma ve
yönetimi.
 Yer Kontrol İstasyonu tasarım ve sistem yazılımlarının oluşturulmasına katkı
 YKİ ile Otomatik İniş Kalkış Sistemi bağlantılarının tasarlanması ve
oluşturulması
 Hava Aracı Entegrasyonu kapsamındaki tüm aviyonik ve uçak sistemlerinin
etkileşimin belirlenmesi, kontrolü ve hava aracı yönetim algoritmalarının
belirlenmesi
 “ÖZGÜN TİHA” projesi kapsamında uçuş kontrol sistemi gereksinimlerini
netleştirerek nihai tasarım çözümüne ulaşılacak sistem mühendisliği
faaliyetlerine katkı.
 Hava aracı operasyonel gereksinimine yönelik kontrol sistem, uçuş yönetim
sistemi gereksinim ve seyrüsefer konularında kullanılacak kontrol algoritmaların
oluşturulmasını sağlama çalışmaları.
 Özgün TİHA ORS çalışmalarında aktif görev alma.
 Özgün TİHA Otomatik İniş Kalkış Sistemi (OİKS) teknik şartnamesinin
sonuçlandırılması ve SSM ye verilecek teklif çalışmalarına katkı verme.
 Özgün TİHA projesindeki uçuş yönetim sistemi donanımlarının seçilmesi ve
gereksinimlere göre diğer sistemlerle arayüzlerinin netleştirilmesi çalışmalarına
liderlik yapmak.
 Özgün TİHA projesi kapsamında oluşturulan çekirdek otopilot matematik
modelinin, gömülü yazılıma çevrilmesi ve doğrulanması konusunda gerekli
gruplarla koordinasyonu sağlayıp, modelden yazılıma gerçekleme ve doğrulama
işlemlerinin çalışmasında katkıda bulunma.
 “GÖZCÜ” otopilot güncellenmesi ve kontrol algoritma doğrulamalarında görev
alma.
 “GÖZCÜ” projesi kapsamında kullanılacak “Faydalı Yük Kontrol Yazılımı”
tasarım, kodlama ve tümleştirme işlemlerini yapma.
 “GÖZCÜ” projesi kapsamında kullanılacak DTED harita algılama ve yönetim
modülünü oluşturma.
 “GÖZCÜ” projesi kapsamında kullanılacak Hedef Koordinat Tespit Algoritma ve
yazılım modülü oluşturma işlemlerini yapma.
 “GÖZCÜ” projesi kapsamında var olan “TURNA” uçuş kontrol ve navigasyon
yazılımı algoritmalarını çıkartıp incelenebilecek düzene getirme işlemlerinde aktif
görev alma.
 Türk Uzay Başlangıç çalışmları için “Uydu Isıl Analiz ve Benzetim Yazılımı”
oluşturulmasını sağladı. Yazılım OPEN GL, Delphi ve C++ ile oluşturuldu.
 Türk Uzay Başlangıç çalışmları için “Uydu Yörünge Benzetim Yazılımı”
oluşturulmasını sağladı. Yazılımı OPEN GL, Delphi ile oluşturdu.
 Yazılım Mühendisliği, Yazılım Doğrulama ve Geçerli Kılma Planları
Oluşturulması görevlerini yerine getirdi.
 Tübitak Uzay ile yapılan GÖKTÜRK-2 projesi toplantılarında aktif olarak görev
aldı. İş paketleri ve sorumluluk alanlarının belirlenmesinde görev aldı.
 İnsansız Hava Aracı Uçuş Kontrol Yazılım Mimarisi ve Yazılım Fonksiyonel
Gereksinimleri Belirlenmesi ile ilgili çalışmalarda bulundu.
 Uçak Performans Hesaplama Yazılımı arayüzleri oluşturularak Uçuş bilimlerinde
kullanılan Performans programının Yeni sürümü prototip işlemlerini yürüttü
 TABİM’in windows ortamında geliştirdiği uygulamaların oluşturulmasında 1.derecede
aktif görev aldım. Yazılımlar orta ölçekli yazılımlar olup (150KLOC-530KLOC), çok çeşitli
küçük, orta ve büyük ölçekli ticari kuruluş tarafından fiili olarak kullanılmaktadır. Bu
yazılımlar 2000-2004 yılları arasında oluşturulmuştur.
 Personel Bordrosu ve İnsan Kaynakları Programı
 Genel Muhasebe Programı
 Demirbaş Programı
 İşletme Defteri Programı
 Büro Otomasyonu
 Beyanname Basım Modülü
 Yapı Kooperatifi Programı
 Sürücü Kursu Otomasyonu
 Dershane Programı
 Kurs Otomasyonu
 ÖSS Tercih Programı
 Web Dershane ve Web Kurs Modülleri
 Türkiye genelindeki tüm esnaf kefalet kooperatifleri, odaları ve merkez birliklerine yönelik
kurumsal programlar geliştirme projesi.
 Esnaf Kefalet Kooperatifi Programı, (2002)
 Esnaf Odaları Programı,(2003)
 Şoförler Odası Programı,(2001)
 Esnaf Odaları Birlik Programı,(2000)
 Esnaf Odaları Merkez Birlik Programı,(2000)
 Basit Usulde Vergilendirme Otomasyon Programı,(1999)
 Esnaf Muhasebe ve Personel Sistemleri Programları,(1996-2004)
 TABİM’in proje bazında üstlendiği yazılım geliştirme işlemlerinde görev aldım.
 Hava Kuvvetleri Hava Lojistik Komutanlığı Dikimevi Müdürlüğü Stok Kontrol,
Üretim Planlama ve Personel Takip ve Puantaj Programları
 Hava Lojistik Komutanlığı İstihkak Takip Programı
 Türkiye Kömür İşletmeleri Dekmal Dekopaj İhale Panoları Hesaplama
Mühendislik Yazılımı
 Sınav Dergisinin LGS ve ÖSS için InterAKTIF soru bankaları programlarının
oluşturulması
 Türkiye Kliniklerine Makale ve Yazı Takip Yazılımı
 İstanbul Verem Savaş Dernekleri Merkezi Hasta İzleme, Laboratuar Programları
 SSK Hastaneleri Muhasebe Otomasyonu ve Stok Kontrol Programı
 Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş.`ye İnteraktif Makale Tarama Cd`si Hazırlanması
 Pfizer Co. Ltd.Şti. ve Novartis Ltd. Şti. için İnteraktif Soru Bankası Cd`si
Hazırlanması
 Firmanın sektörel ve ticari yazılımlarını Dbase veri tabanıyla clipper yazılım geliştirme
aracıyla yeni versiyonlarının oluşturulması. Bu amaçla, görev aldığım proje ve paket
yazılımlardan bazıları: (1994-2000)
 Sürücü Kursu Otomasyonu
 Dershane Programı
 Yapı Kooperatifi Programı
 Finansman Paketi (Stok kontrol, Cari Hesap Takibi, Çek, Senet İşlemleri,
Fatura, İrsaliye, Sipariş, Teklif Modülleri ve Muhasebe Entegrasyon İşlemleri)
 Personel Takip ve Ücret Bordrosu Programı
 İşletme Defteri
 Kurs / Kreş Programı
 TCP/IP protokolü, digital imza kullanılarak ve RSA 1024 bit cyrpto ile bilgisayarlar arası
haberleşme programı. 2002
 Internet üzerinden “Online-Egitim” projesi. (2002)
 Web ortamında “otobüs bilet rezervasyon sistemi” projesi.(2003)
 Multimedia ortamında program kurulum ve yardım işlemlerinin yapıldığı ve multimedia
aygıtları ile konseptlerini kullanan “Multimedia CD programları” projesi (2003)
 Bilgisayarların modem aracılığı ile birbirlerine hazırlanan zaman dilimlerinde bağlanarak
belirli görevleri yapıp tekrar otomatik olarak bağlantılarının kesildiği “Remote Control
Program” projesi.(2001)
 Bilgisayarların RS-232 ile COM portlar üzerinde bağlantılarının kurulmasını sağlayan veri
transfer prototip yazılımları.
 EGO bünyesindeki Metro, Ankara-Ray ve Otobüs toplu taşım sisteminde kullanılan
biletlerin üretim, kontrol ve veritabanı kontrolleri için gerekli sistem çalışması yapılarak,
var olan sistemdeki eksikliklerin giderilmesini sağlayan yazılımlar yazıldı. (2002-2003)
 Internet üzerinden SMS gönderim ve SMS bilgi servis sistemi konusunda programlar
hazırlandı. XML kullanılarak veriler üzerinde işlem yapılması sağlandı.


hosteslik kursu

WhatsApp WhatsApp Hattı